Питна вода, її якість та безпека

e-mail Друк PDF

Питна вода без перебільшень  є однією  із складових  життя всього живого на нашій планеті. Забезпечення населення питною водою вимагає дотримання 2 - х основних правил нормативною   кількості  води  в літрах на добу на 1 людину, що дозволяє покривати всі потреби  життєзабезпечення  населення,  враховуючи господарські. Відповідальність за виконання  основних вимог  у виробництві води нормативної кількості та її якості покладено на органи виконавчої влади та виробників води, які повинні організовувати та здійснювати виробничий лабораторний контроль води, яку отримує споживач.

ДУ "Закарпатський обласний  центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" та його відокремлені структурні підрозділи  з метою визначення ступеню ризику  об'єктів на здоров'я  населення  здійснюють  лабораторний контроль за станом   питної  води з наступною оцінкою отриманих результатів у відповідності  з діючими нормативними документами, а саме  Державними санітарними нормами  та правилами "Гігієнічні вимоги  до води питної, призначеної  для споживання людиною"  (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Забезпечення населення області питною водою  здійснюється за рахунок централізованого та нецентралізованого водопостачання. Певна  кількість населення, переважно в сільській місцевості, використовує для господарсько-питних потреб  індивідуальні джерела водопостачання (свердловини, шахтні та трубчасті колодязі, каптажі). Щорічно виконуються планові обсяги лабораторних досліджень проб питної води з комунальних, відомчих, сільських, локальних водопроводів (це централізоване водопостачання) та свердловин, колодязів (нецентралізоване водопостачання) на визначення мікробіологічних та санітарно-хімічних показників.

З початком повномасштабного  вторгнення РФ на територію нашої держави, Міністерство охорони здоров'я України зобов’язала всі установи профілактичної медицини здійснювати щоденний  моніторинговий лабораторний  контроль питної води систем централізованого водопостачання з визначенням мікробіологічних та санітарно-хімічних показників.

Це пов'язане з тим, що при можливому навмисному злочинному втручанні в системи централізованого водопостачання, воду якого одночасно  отримує велика кількість людей, можуть відбуватися  такі зміни в якості води, коли вона загрожує здоров'ю та життю людини.  На випадок стороннього втручання в системи водопідготовки та доставки води до споживача, МОЗ України визначило перелік хімічних речовин, які можуть призводити до негативних наслідків і потребують визначення у складних ситуаціях. Такі державні санітарні правила і норми можуть  використовуватися для оцінки якості та безпеки питної води  при   будь-яких надзвичайних ситуаціях, що можуть відбуватися і в мирний час.

Вже 8-й місяць тривають  ініційовані МОЗ України моніторингові лабораторні дослідження питної води систем централізованого водопостачання, під час дії яких фахівці філій, лабораторних відділень ДУ "Закарпатський ОЦКПХ МОЗ"  відібрали вже  понад 5,5 тисяч проб питної  води, які досліджувалися на визначення мікробіологічних та санітарно-хімічних показників. При цьому 3,7 % проб від їх загальної кількості не відповідало нормативним вимогам. Питома вага досліджених проб за 6 попередніх місяців спостережень, що   не  відповідали гігієнічним нормативам, становила в середньому:  за бактеріологічними показниками - 5,0 %, за  санітарно-хімічними - 0,99 %.  У вересні місяці такі показники вищі за середні і становили відповідно10,1 % та 3,1 % , що імовірно  пов'язано із зміною погодних умов (тривалі потужні дощі).

Окремі показники, які не відповідали вимогам державних санітарних правил, свідчать про звичний характер порушень, тобто такі, що не пов'язані з навмисним  стороннім втручанням, вони у питній воді визначаються періодично і свідчать про недосконалість споруд для очистки води або ж їх відсутність. Це мутність, вміст заліза, загальне мікробне число, ЗКФ (загальні колі форми), Е-coli. При вживанні відповідних заходів (кип’ятіння, відстоювання) така вода може використовуватися за призначенням безобмежень.

Забезпечення населення області питною водою відбувається з використанням  в якості джерел,   як відкритих водоймищ, так і підземних вод, значна частина яких є незахищеними   від забруднення. А переважна кількість водопроводів в області немає необхідного комплексу споруд з водопідготовки, тобто така вода не очищається з доведенням її якості до гігієнічних вимог. Питна вода джерел нецентралізованого водопостачання, якість якої напряму пов'язана з погодними умовами  та правилами  експлуатації  таких об'єктів  їх власниками, досліджується  в плановому порядку та на замовлення населення (в якості платної послуги), а  про її якість свідчать результати лабораторних досліджень

Визначення стану якості та безпеки питної води повсякденна планова робота лабораторій   ДУ "Закарпатський ОЦКПХ МОЗ". Однак, коли є необхідність, підвищена увага приділяється  до всіх проблем, пов'язаних з забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя населення. На сьогоднішній день  питна  вода одна з таких проблем.

Задати питання

Пишіть нам