Лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗУ

e-mail Друк PDF
Головна статті
Лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗУ
Бактеріологічна лабораторія
Лабораторія особливо небезпечних інфекцій
Санітарно-гігієнічна лабораторія
Лабораторія фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів
Всі сторінки

Свідоцтва про технічну компетентність вимірювальних

лабораторій  виданих ДУ « Центр громадського здоров’я МОЗ України»:

 • від 10.12.2018.р. № 085/18 /(до 09.12.2023р.) – бактеріологічна  лабораторія відділу досліджень біологічних факторів.   (ГАЛУЗЬ);
 • від 10.12.2018р. № 084/18/(до 09.12.2023р.)- лабораторія особливо  небезпечних  інфекцій відділу досліджень біологічних факторів (ГАЛУЗЬ);
 • від 10.12.2018р. № 083/18 / ( до 09.12.2023р.) -  вірусологічна лабораторія відділу досліджень біологічних факторів (ГАЛУЗЬ);
 • від 10.12.2018 р. № 082/18 ( до 09.12.2023р.)-  санітарно – гігієнічна лабораторія     відділу досліджень  фізичних та хімічних факторів ( ГАЛУЗЬ);
 • від 10.12.2018р. № 081/18 ( до 09.12.2023р.) - лабораторія електромагнітних полів та інших  фізичних факторів відділу досліджень  фізичних та хімічних факторів ( ГАЛУЗЬ);
 • Лист державної служби України з питань праці № 2901/3/4.5-ДП-19 від 08.04.2019р. Офіційний Веб- сайт Держпраці Інформаційний перелік лабораторій атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Вірусологічна лабораторія

Зав. лабораторією: Піпаш  Тамара Василівна

Тел./факс: (0312) 64-23-28

Коротка інформація про лабораторію: єдина в області вірусологічна лабораторія почала своє існування в 1955 році.

З 1999 року лабораторія розташована в окремому крилі лабораторного корпусу  має відповідну матеріально–технічну базу, дозвіл обласної режимної комісії на право роботи із збудниками III–IV груп патогенності та атестована Закарпатським регіональним центром стандартизації, метрології та сертифікації. Лабораторія  є єдиною  вірусологічною лабораторією  в системі охорони здоров'я  Закарпатської області. Лабораторія акредитована на різноманітні сучасні види вірусологічних досліджень, а це дозволяє здійснювати санітарно-епідеміологічний нагляд з урахуванням результатів об'єктивних лабораторних досліджень різних груп та видів вірусів в обєктах довкілля та серед хворих.

Другим не менш  важливим напрямком діяльності є проведення діагностичних досліджень.
Лабораторія укомплектована  надсучасним високотехнологічним обладнанням. В лабораторії є сучасні бокси для проведення досліджень на культурі клітин, термостати, центрифуги, бокси біобезпеки ІІ кл., сучасний імуноферментний аналізатор,  багатоканальна система детекції ПЛР продуктів у реальному часі iQ-5. Лабораторія користується сучасними методами досліджень. Класичним вірусологічним методом з використання культур клітин НEP2 , RD, MDCK, HELA, здійснюється виділення вірусів, а саме : ентеровірусів, ЕСНО 1-72 типів,  коксакі B1-6 типу, поліовірусів 1-3 типів, аденовірусів та вірусів грипу  різних типів.

Серологічними методами (імуноферментний, імунофлюоресцентний, імунохро-матографічний, реакція непрямої гемаглютинації, реакція гальмування гемаглютинації, реакція нейтралізації) ведеться виявлення антитіл та антигенів вірусів гепатитів А, В, С, Е, вірусів грипу та інших респіраторних захворювань, ротавірусів, аденовірусів, вірусів кору, краснухи, паротиту, TORCН-інф. та інше.

Проводиться вивчення напруженості імунітету у населення області до вірусів кору, поліомієліту, грипу. Ведеться моніторинг об’єктів довкілля : досліджується на наявність антигенів вірусів ВГА, ротавірусу, аденовірусу, питна вода, стічна вода, вода відкритих водойм, рекреаційних зон та харчові продукти.
З лютого місяця 2010 р. проводяться генетично-молекулярні дослідження методом полімеразно-ланцугової реакції ( ПЛР ) з метою виявлення вірусів грипу типу А ( в тому числі сезонного та пандемічного) та грипу типу В.

На даний час   вірусологічна  лабораторії   є єдиною в області, де проводяться дослідження на визначення кількісного та якісного вмісту ГМО в сировині та харчових продуктах.


Бактеріологічна лабораторія

Зав. лабораторією: Ламбрух Лариса Михайлівна

Тел.: (03122) 64-23-28

Бактеріологічна лабораторія ДУ"Закарпатський ОЦКПХ МОЗ"   є однією з найпотужніших в області і  проводить бактеріологічні , санітарно-бактеріологічні, серологічні, паразитологічні, санітарно-паразитологічні , гемоскопічні, ентомологічні дослідження біоматеріалу та об’єктів навколишнього середовища.

Матеріально-технічна база лабораторії - наявне сучасне обладнання, кадровий потенціал бактеріологічної лабораторії забезпечили отримання державної атестації, довівши рівень професійності та компетентності до державного визначення. Важливим напрямком роботи баклабораторії у теперішній час є проведення лабораторного контролю під час здійснення державного санітарного нагляду за промисловими, харчовими, комунальними, торговими, шкільними, дошкільними, лікувально-профілактичними закладами, при якому широко використовуються бактеріологічні дослідження якості харчових продуктів, питної води, повітря, ґрунту та інших об'єктів зовнішнього середовища. Ця робота є необхідним профілактичним заходом для попередження інфекційних, гнійно-септичних захворюваньта харчових отруєнь.

 

Баклабораторія, як  головна в області, використовуючи накопичений досвід проводить велику організаційно-методичну роботу, спрямовану на підвищення ефективності лабораторних досліджень, приділяє особливу увагу підготовці кадрів бактеріологів, вивченню набутого досвіду з метою подальшого вдосконалення якості роботи лабораторій області. Лікарі-бактеріологи активно впроваджувють свої досягнення, виступаючи на конференціях, семінарах, з'їздах, наукових форумах, як у Закарпатській області так і в Україні. Важливим показником творчої активності бактеріологів є публікації результатів діяльності. Опубліковано понад 120 наукових статей. Працівники лабораторії беруть участь у виконанні державних і національних програм, які спрямовані на збереження здоров'я дітей і літніх людей, на посилення боротьби з небезпечними хворобами.

Другий напрямок бактеріологічних досліджень спрямований на вирішення пріоритетних проблем медичної науки і стосується вивчення основних механізмів життєдіяльності біопатогенів в організмі людини при розвитку інфекційної патології; впровадження принципово нових методів діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших інфекційних хвороб людини, розкриття механізмів та профілактики несприятливої дії на організм факторів навколишнього середовища та умов праці.На сьогоднішній час, не порушуючи основ класичних канонів бактеріологічних методів, активно впроваджуються нові, сучасні методи експрес-діагностики біоагентів в матеріалах життєдіяльності людського організму та об'єктах зовнішнього середовища та індикації їх за допомогою комерційних тест-систем, імуно-біологічних препаратів світових лідерів лабораторної діагностики - Біо-Мєрьо (Франція), Пліва-Лахема (Чехія), Нова-Стрік (Ізраіль), «Сораn» (Італія), «Himedia» (Індія).

 

Бактеріологічна лабораторія  ДУ "Закарпатський ОЦКПХ МОЗ"поповнилась ще одним унікальним аналізатором mini VIDAS виробника всесвітньо відомої компанії bio Merieux ( біо Мерьо, Франція), яка є лідером у розробці та виробництві обладнання та тест-систем для лабораторного аналізу. Mini VIDAS є компактним автоматичним аналізатором «закритого типу», який використовується для визначення бактеріального забруднення харчових продуктів, діагностики багатьох інфекційних захворювань, вимірювань рівнів гормонів крові, визначення онкомаркерів, маркерів серцево-судинних захворювань, проведення алергологічних досліджень тощо. Всі етапи аналізу з моменту завантаження зразка повністю автоматизовані.

Концепція mini VIDAS заснована на максимальній надійності - технологія забезпечує високу чутливість і специфічність результату; мінімізація впливу людського чинника дозволяє уникнути маніпуляційних помилок в процесі аналізу; жодні додаткові розчини (для промивки, зупинки реакції тощо) не потрібні. Контроль якості забезпечується компанією bio Merieux та систематично підтверджується на міжнародному рівні. Достатньо сказати, що mini VIDAS забезпечує остаточне підтвердження діагнозу ВІЧ/СНІД-інфекції в референс-лабораторіях світу. Аналізатор адаптований для виконання потокових так і одиничних тестів за принципом «результат того ж дня». Час виконання досліджень - від І 7 до 60 хвилин.

Паразитологічний підрозділ бактеріологічній лабораторії ДУ "Закарпатський ОЦКПХ МОЗ" є консультативним , організаційно-методичним та учбовим  центром для клініко-діагностичних лабораторій лікувально-профілактичних закладів  з питань  лабораторної діагностики паразитарних хвороб та дослідження об’єктів довкілля.

Основним завданням паразитологічного підрозділу бактеріологічної лабораторії    є проведення санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами діяльності та громадянами щодо попередження виникнення та поширення паразитарних  хвороб людей, проведення проти паразитарних заходів, направлених на ліквідацію і попередження забруднення довкілля збудниками паразитарних хвороб.

Паразитологічний підрозділ бактеріологічної лабораторії  проводить :

 • лабораторний контроль за паразитологічними показниками об’єктів довкілля (фекалій, зіскребів з перианально-ректальних складок, сечі, гельмінтів та їх фрагментів, що виділені природним шляхом  або при оперативному втручанні);
 • діагностичні паразитологічні та ентомологічні  дослідження на договірній основі (кровососних комарів, ґедзів, мошок, кліщів, блошиць, вошей, синантропних  мух, алергенних кліщів домашнього пилу). Населенню надаються рекомендації фахівців, щодо захисту від комах та боротьбі з ними) .

 


Лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ "Закарпатський ОЦКПХ МОЗ"

Зав. лабораторією: Маркович Ольга Назарівна

Телефон: (0312) 64-08-33 Тел./факс: 64-08-33


Лабораторія особливо небезпечних інфекцій відділу досліджень біологічних факторів являється  структурним підрозділом ДУ"Закарпатський ОЦКПХ МОЗ", почала своє існування в 1958 р., з 2011 р. розміщена та функціонує в новозбудованому лабораторному корпусі.

Основними завданнями лабораторії є забезпечення проведення лабораторних досліджень на особливо небезпечні інфекції у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Закарпатської області згідно з Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
Лабораторія ОНІ має дозвіл на роботу із збудниками II групи патогенності, атестована МОЗ України на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я відповідно до галузі атестації. Лабораторні дослідження та вимірювання для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану заходів, а також за плату згідно з законодавством.

Лабораторія проводить профілактичні дослідження (моніторинг за об’єктами довкілля) та діагностичні дослідження на ОНІ згідно угод з лікувальними закладами області. Лабораторія ОНІ оснащена на рівні BSL-2, забезпечена боксами біологічної безпеки ІІ класу, системами відеонагляду та охорони. Лабораторія устаткована сучасною апаратурою та обладнанням, що надало можливість впровадити молекулярно-генетичні, імуно-серологічні, спектрофотометричні, бактеріологічні, біологічні методи лабораторних досліджень з метою діагностики особливо небезпечних інфекцій та виявлення збудників цих інфекцій в навколишньому середовищі.  Лабораторія ОНІ являється організаційним, консультативно-методичним та навчальним центром з питань діагностики ОНІ.


Персонал лабораторії має професійну підготовку з лабораторної діагностики ОНІ на базах Ростовського ПЧІ, Одеського НДПЧІ, Української ПЧС, Львівського НДІЕГ, лабораторії відділу ОНІ ЦСЕС та на базі Київської НМАПО. Спільно з Львівським НДІЕГ спеціалісти лабораторії приймали участь у вивченні природної вогнищевості лептоспірозу, бореліозів, ГЛНС.

В області зареєстровані осередки природно-вогнищевих геморагійних лихоманок, лептоспірозу, кліщового бореліозу. Найбільш поширеною природно-вогнищевою інфекцією в області є лептоспіроз. За останні 10 років рівень захворюваності на лептоспіроз в області в 2,5-3,5 рази вищий від середнього по Україні.

Працівники лабораторій беруть участь у виконанні державних і міжнародних програм, які спрямовані на збереження здоров'я населення та посилення боротьби з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями.


Санітарно-гігієнічна лабораторія ДУ"Закарпатський ОЦКПХ МОЗ"Зав. лабораторії : Бабяк Людмила Анатолівна

Тел. 64-20-68, 3-40-36

Коротка інформація : Санітарно-гігієнічна лабораторія відділу досліджень фізичних та хімічних факторів

атестована в сфері поширення державного метрологічного нагляду на проведення вимірювань потенційно небезпечних хімічних та фізичних факторів в харчових продуктах та продовольчій сировині, об’єктах навколишнього та виробничого середовища, а також хімічних речовин при їх міграції в рідкі модельні середовища з полімерних синтетичних матеріалів, пластмас та виробів з них.

Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу проводить:

 • санітарно-хімічні дослідження об’єктів навколишнього середовища - питної води із централізованих систем господарсько-питного водопостачання, води джерел централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм, грунту, атмосферного повітря, а також води дистильованої, води мінеральної на вміст шкідливих хімічних речовин та відповідність вимогам діючої нормативно-технічної документації;
 • санітарно-хімічні дослідження харчових продуктів та продовольчої сировини, що випускаються, реалізуються та завозяться на територію області, за гігієнічними показниками на відповідність вимогам діючої нормативно-технічної документації;
 • санітарно-хімічні дослідження харчових продуктів та продовольчої сировини на вміст нітратів, залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів,
 • санітарно-хімічні дослідження обєктів навколишнього середовища на вміст залишкових кількостей пестицидів, визначення кількостей хімічних речовин при їх міграції в рідкі модельні середовища з полімерних синтетичних матеріалів, пластмас та виробів з них;
 • фізико-хімічні дослідження харчових продуктів, води питної, води відкритих водойм, грунту, повітря атмосферного, повітря робочої зони на вміст токсичних елементів з використанням приладів високої чутливості (полярограф, аналізатор вольтамперометричний, атомно-абсорбційний спектрофотометр);
 • виміри параметрів фізичних факторів (мікроклімат, освітлення тощо) в житлових та громадських об’єктах.


Санітарно-гігієнічна лабораторія відділу досліджень фізичних та хімічних факторів в своїй роботі керується діючими нормативнно-правовими та розпорядчими документами.Лабораторія забезпечена кваліфікованими кадрами, необхідною нормативною документацією щодо гігієнічних показників якості та безпеки різних об'єктів досліджень та методів проведення вимірювань, випробувальним та допоміжним обладнанням, стандартними зразками складу речовин та хімічними реактивами відповідної кваліфікації згідно вимог нормативної документації для проведення вимірювань в межах галузі атестації.


Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ"Закарпатський ОЦКПХ МОЗ"

Зав.лабораторією: Надь Світлана Віталіївна.
Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів є структурною частиною, яка входить до складу ДУ "Закарпатський ОЦКПХ МОЗ"

Робота лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів проводиться згідно з планом. Лабораторія співпрацює з іншими відділами та відділеннями установи, секторами та підрозділами Головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області, з міським та міжрайонними відділами та відділеннями, а також з установами охорони здоров'я, відомствами, організаціями.

Фахівці виконують роботи у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань для атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.
Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів виконує дозиметричні, спектрометричні та радіохімічні виміри, заміри шуму, вібрації, освітленості, неіонізуючого випромінювання, мікроклімату ( температура, відносна вологість повітря, інфрачервоне випромінювання), статичне випромінювання.

Об’єктами вимірювань, що виконує лабораторія  відповідно до заявленої галузі атестації, є сільськогосподарська сировина та продукти харчування, вода питна, води мінеральні питні, вода з відкритих водойм, будівельні матеріали, лісоматеріали, паперово-картонні вироби, лікарська та дикоростуча продукція та об’єкти навколишнього середовища: території населених пунктів з державними, приватними забудовами, що експлуатуються, та новозбудовані, об’єкти будівництва, підприємства, організації, установи, що здійснюють практичну діяльність з металобрухтом, об’єкти, які використовують в своїй роботі джерела іонізуючого та неіонізуючого випромінювання.


Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів проводить розрахунки рівнів електромагнітного поля за методиками, що затверджені Міністерством охорони здоров"я України та оформляються у вигляді санітарного паспорту.Лабораторія фізичних факторів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами та дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, Положенням про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Законом України «Про територію, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України « Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», Статутом ДУ"Закарпатський ОЦКПХМОЗ".

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів виконує роботи для юридичних та фізичних осіб на договірних засадах у межах галузі атестації.
Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів забезпечена необхідними умовами щодо виконання вимірювань, випробувальним обладнанням (далі ВО), допо-міжним обладнанням (далі ДО), контрольними джерелами іонізуючого ви-промінювання (далі ДІВ), організаційними, нормативними і методичними документами, які необхідні для виконання вимірювань відповідно до заявленої галузі атестації, та іншими матеріально-технічними ресурсами – засобами зв’язку, обладнанням, які відповідають виробничим завданням, пові-рені та атестовані.

Лабораторія є учбовою базою для  підготовки  кадрів  лікарів - лаборантів, інженерів, лаборантів міських та міжрайонних відділів та відділень  ДУ"Закарпатський ОЦКПХ МОЗ",  працівників відомчих лабораторій, студентів  УжНУ.

Задати питання

Пишіть нам