Середовище, що нас оточує…

e-mail Друк PDF

Санітарно-гігієнічні лабораторії ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" та його  філій в 2016 році здійснювали  лабораторний контроль об'єктів навколишнього середовища

в місцях користування  їх населенням: атмосферне повітря -  в населених пунктах,  вода водойм - у межах населених пунктів, в  місцях, що використовуються  для культурно-побутових потреб  та  для потреб  питного водопостачання, грунт – на територіях, що використовуються для різних виробничих цілей, а також в  житловій забудові, включаючи дитячі заклади,  дитячі майданчики, а також в  місцях відпочинку.

 

Лабораторно  вимірюється вміст  багатьох показників, що нормуються відповідними державними стандартами та санітарними правилами,  при цьому  кожен   об'єкт навколишнього середовища потребує  своїх правил відбору проб, досліджень та оцінки отриманих результатів, які порівнюються з ГДК (гранично допустимі рівні) в мг/м3 для проб атмосферного повітря, мг/дм3 для проб води водойм та мг/кг для проб грунту.

Стан атмосферного повітря оцінюються  за максимально разовими концентраціями та середньодобовими.  Максимально разові концентрації  отримуються за рахунок використання маршрутних пунктів відбору проб, а середньодобові концентрації – при наявності постів стаціонарних спостережень, які створює Укргідрометцентр  Міністерства надзвичайних ситуацій України. В Закарпатській області  тільки м. Ужгород має пости стаціонарних спостережень (2) з  обслуговуванням  обласним  центром  з гідрометеорології, який має в Ужгороді і маршрутні пункти відбору проб.

Лабораторні філії ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" щорічно виконують певні обсяги лабораторних досліджень проб атмосферного повітря з використанням маршрутних пунктів відбору проб з отриманням максимально разових концентрацій. Для оцінки  стану атмосферного повітря  є обов'язковий мінімум показників. Це  оксиди сірки, азоту, пил та окис вуглецю. Вміст інших забруднюючих речовин визначається в залежності від ситуації.  В 2016 році отримані результати не перевищували  їх граничних концентрацій.

Для оцінки якості води відкритих водойм та грунту  розроблені свої правила та норми від відбору проб, виконання досліджень та оцінки отриманих результатів.                                 Стан  води  відкритих водойм оцінюється за санітарно-хімічними,  мікробіологічними показниками, включаючи збудники інфекційних хвороб та гельмінти, а також за радіоактивними речовинами.  Проби грунту в залежності від місць їх відбору досліджуються на хімічні показники у вигляді пестицидів, солей важких металів, а також на бактеріологічні показники та гельмінти.

Результати  досліджених проб атмосферного повітря  свідчать про відсутність перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. По  інших об'єктах  оточуючого нас середовища (вода відкритих водойм та грунт)  протягом року реєструвалися   порушення санітарного законодавства стосовно стану  їх забруднення. Відмічені  окремі випадки забруднення  води  відкритих водойм  за санітарно-хімічними  показниками та мікробіологічними з виділенням в декількох випадках  гельмінтозів, небезпечних для людини. З досліджених проб грунту  в зоні впливу транспортних магістралей  визначався вміст солей важких металів з перевищенням гранично допустимих концентрацій. З  досліджених проб грунту на гельмінти  в 4,7 %   виявлена їх не відповідність   санітарним нормам. При цьому особливу увагу необхідно звернути на дитячі заклади та дитячі майданчики  в літній період року.

Контролюючи організації  здійснюють епізодичний контроль  за станом забруднення навколишнього середовища в населених пунктах області. Отримані  таким шляхом результати не відображують  ситуацію в повній мірі. А  щоб мати необхідну кількість вимірювань для аналізу отриманих даних, створюється так звана система моніторингу за станом об'єктів навколишнього середовища з залученням до такої роботи всіх служб, що мають відповідні лабораторії. В минулі часи в нашій області працювала  така система моніторингу довкілля, що закріплено Розпорядженням  обласної державної адміністрації. А вже  на  підставі отриманих даних  і робився аналіз стану навколишнього середовища, що нас оточує кожен день.

Задати питання

Пишіть нам